Saturday, March 23, 2013

★ MASALAH YANG SERING DIHADAPI OLEH IBU TUNGGALMASALAH EKONOMI
Masalah ekonomi merupakan cabaran utama golongan ibu tunggal.Bagi isteri yang selama ini merupakan suri rumahtangga, bukanlah sesuatu yang mudah untuk mereka mencari peluang pekerjaan diluar.Keadaan menjadi teruk bagi mereka yang tidak berpendidikan.Sekiranya mereka mendapat kerja,masalah penjagaan anak perlu diselesaikan jua.
Makanya, untuk menyelesaikan masalah ini ramai ibu tunggal yang memilih untuk bekerja atau berniaga sendiri.Namun,ini hanya mendatangkan pendapatan yang kecil.Sumber kewangan yang terhad menghadkan pilihan mereka dan menyebabkan golongan ini hanya mampu menikmati kualiti hidup yang rendah.


MASALAH SOSIAL
Masalah sosial juga wujud sekiranya ibu tunggal yang mengatakan dirinya terpaksa melibatkan diri dengan jenayah sosial seperti pelacuran, penagihan dadah dan jenayah kecurian demi menyara anak-anaknya.Taraf hidup yang tinggi di kawasan bandar memaksa golongan ini tinggal di tempat tinggal yangkurang memuaskan. Ini memdedahkan mereka kepada ancaman sosial seperti rogol, peras ugut dansindiran orang lain.Ibu tunggal harus diberi pendedahan tentang prosedur permohonan skim perumahan kos rendah yangdisediakan oleh kerajaan dan pelbagai bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan ataupun swasta. Bantuan sosial juga berlaku dalam pelbagai bentuk.Satu daripadanya ialah pemberian pengetahuan, latihan dan kemahiran bagi membolehkan ibu tunggal memulakan perniagaan mereka dan berdikari.Pengetahuan tentang selok-belok perniagaan, misalnya, boleh dimanfaatkan oleh mereka.Kemahiran kerja tangan,memasak, menggubah dan mengandam pula boleh dijadikan aset untuk mereka memulakan perniagaan.


MASALAH PSIKOLOGI
Masalah psikologi juga dihadapi oleh golongan ibu tunggal.Hal ini disebabkan tanggapan negatif masyarakat terhadap mereka. Golongan ini sering kali tidak menjadi pilihan majikan memandangkan tanggungjawab mereka yang mungkin akan mengganggu kerja mereka. Ibu tunggal yang tiba-tibanya kehilangan suami dan tempat bergantung menyebabkan kehancuran perangkatan jiwanya.Dalam keadaan ketiadaan suami sebagai pencari rezeki mereka terpaksa bergantung kepada diri sendiri.Stigma yang dikenakan terhadap mereka oleh masyarakat telah memburukkan keadaan.Disebabkan kegagalan memberikan sebuah keluarga yang bahagia kepada anak-anak mereka, kebanyakan ibu tunggal berasa bersalah.Tekanan hidup atas sebab kesempitan wang juga membawakan pelbagai kesan negatif.


MASALAH DALAM BERURUSAN DENGAN MAHKAMAH 
Bagi ibu tunggal akibat perceraian, tidak kurang yang menghadapi masalah dalam berurusan dengan Mahkamah. Mereka mengakui sering dipersendakan, tidak dilayan dengan adil, terpaksa berulang-alik ke Mahkamah untuk menyelesaikan kes dan seumpamanya.Pihak Mahkamah pula mengatakan wanita-wanita ini tidak tahu undang-undang serta prosedur mahkamah dan tidak tahu hak mereka. Majoriti dari mereka ini juga menghadapi masalah dengan bekas suami yang enggan bekerjasama terutamanya dalamhal memberi nafkah untuk anak-anak yang sebenarnya merupakan tanggungjawab mereka.
No comments:

Post a Comment