Tuesday, March 26, 2013

★ KERJA KOMUNITI


Assalamualaikum ...


DEFINISI KOMUNITI : Bradford W.Sheafor & Charles R.Horejsi (2003) mendefinisikan sebuah komuniti mengandungi sekumpulan orang yang ada perasaan ikatan atau pertalian antara mereka disebabkan mereka berkongsi identiti, kepentingan yang sama, rasa yang dipunyai (a sense of belonging), dan biasanya di kawasan yang sama. Contoh : Jiran tetangga, pekan atau bandar dan kampung.

KERJA KOMUNITI : Penglibatan pekerja sosial dalam aktiviti-aktiviti yang dilakukan di peringkat organisasi dan komuniti bagi pihak klien adalah untuk jaminan bahawa perubahan yang berlaku akan memberi faedah kepada klien-klien yang memerlukan perkhidmatan dan sumber-sumber.

TANGGUNGJAWAB PEKERJA KOMUNITI :
1. Memastikan perubahan yang berlaku akan memberi faedah kepada klien yang memerlukan perkhidmatan dan sumber.

2. Membawa perubahan sosial melalui dua proses : 
    * Menganalisa situasi sosial - Kenalpasti keadaan atau isu utama, Analisis keperluan.
    * Membentuk hubungan dengan kumpulan berlainan untuk membawa perubahan yang diingini.

3. Membawa perubahan, fokus kerja melibatkan :
     * Pembangunan komuniti
     * Perhubungan antara organsasi
     * Penyelidikan dan pembangunan semua bidang kebajikan sosial.

PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM KERJA KOMUNITI.

1. Outreach (Pekerja) - Mengenalpasti keperluan dengan pergi berjumpa klien-klien dalam komuniti yang berkaitan dengan rujukan untuk mendapat perkhidmatan. Kebiasaanya, klien daripada kawasan pedalaman

2. Broker (Orang Tengah) - Membantu individu mendapatkan perkhidmatan yang sesuai dengan memberi maklumat selepas membuat taksiran keperluan kepada sumber-sumber. Termasuklah aspek konteks dan pemantauan dengan menghubungkan klien dengan sumber yang ada.

3. Advocate (Pembela) - Membantu klien mendapatkan perkhidmatan dalam situasi di mana mereka telah tidak dilayan atau ditolak. Selain itu, membantu mendapatkan lebih perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan keperluan khas.

4. Evaluation (Pekerja Penilaian) - Mengumpul maklumat dan taksiran klien atu keperluan komuniti. Pertimbangkan alternatif fan rancangan tindakan.

5. Teacher (Guru) - Mengajar faktor-faktor dan kemahiran. Bertindak sebagai pendidik kepada klien atau komuniti.

6. Behavior Changer (Pengubah Tingkahlaku) - Mengadakan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk perubahan tingkahlaku yang spesifik khususnya kepada kumpulan juvana supaya mereka menjadi remaja yang berkualiti.

7. Mobilizer (Penggerak) - Membantu menggerakkan sumber-sumber dalam sistem untuk mengadakan perkhidmtan atau program yang baru.

8. Consultant (Pakar) - Bekerja dengan golongan profesional yang lain bagi meningkatkan pengetahuan dan kefahaman.

9. Caregiver (Pemberi Sokongan) - Memberi sokongan dan prihatin kepada individu yang menghadapi masalah yang tidak dapat diselasaikan.


♥ ♥ Always Love Our Community ♥ ♥ 

No comments:

Post a Comment